Mgr. Michala Šuranová, klinická psychologička

V roku 2010 ukončila štúdium psychológie na FF UK v Bratislave a odvtedy pracuje na psychiatrickom oddelení vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote. V lete 2014 atestovala v špecializačnom študijnom programe klinická psychológia. Absolvovala tiež viacero krátkodobých kurzov zameraných na psychodiagnostiku osobnosti. V júni 2016 ukončila certifikačné štúdium v odbore dopravná psychológia, v súčasnosti pokračuje vo vzdelávaní v certifikačnom štúdiu v odbore psychoterapia.

Už počas vysokoškolského štúdia svoju pozornosť zamerala na vývinovú psychológiu a v bakalárskej aj diplomovej práci sa venovala téme utvárania vzťahu s bábätkom v prenatálnom a perinatálnom období. Na materskej dovolenke sa k téme vzťahovej väzby vrátila a rozhodla sa posunúť svoje vedomosti ďalším matkám. Usporiadala preto množstvo prednášok o prenatálnej vzťahovej väzbe, kontaktnom rodičovstve, význame emócií v živote dieťaťa a psychologickom význame nosenia detí.. Prednášala rodičom a budúcim rodičom v Lučenci, Rimavskej Sobote, Bojniciach, Trnave a Bratislave a aktuálne majú záujemcovia o tieto témy možnosť zúčastniť sa jej prednášok cez webináre aj na diaľku. Okrem prednášok poskytuje aj individuálne poradenstvo pre matky v otázkach vzťahu s dieťaťom a jeho výchovy. Prispieva do časopisov Dieťa a Dojčiatko a batoľa.