Prednášky o vývine emocionality, EQ výchove a rozvoji emocionálnej inteligencie sa môžu uskutočniť aj vo vašom meste. V prípade záujmu nás kontaktujte na info@eq-vychova.sk

Aktuálne prednášky

13. 12. 2018, 15:00 hod

Brumik na 2ke, Čsl armády 29, Prešov

13. 12. 2018, 10:00 hod

Nožičkovo, Jesenná 2, Košice

15. 11. 2018, 09:30 hod

Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

8. 10. 2018, 16:30 hod

Chorvátsky Grob, Denné centrum, Čerešňová 4

4. 10. 2018, 15:00 hod

Lučenec, MC Nezábudka, Sokolská 12

23. 9. 2018

Bratislava, Nosičský festival, Stará tržnica

22. 9. 2018 09:30 hod

Bratislava, Klub Plávanie Plutvička, Hummelova 12

23. 6. 2018 15:30 hod

Levoča, CVČ "OLYMP", Francisciho 10

20. 6. 2018 o 10:00 hod

Michalovce , Nezbedkovo, Športová 31

20. 6. 2018 o 15:30 hod

Košice, PlayHouse Didi, Werferova 1

24. 5. 2018 o 10:00 hod

Lučenec, MC Nezábudka, Sokolská 12