Roztomilá a príťažlivá knižočka Radosti a starosti opičiaka Eda je cenným príspevkom mladej autorky do zložitého a pre život dôležitého procesu výchovy k emocionálnej inteligencii. Ideálne fungovanie mozgu spočíva v dokonalej súhre obidvoch mozgových hemisfér ako aj jeho prednej a zadnej časti. Pre tento aspekt rozvoja je knižka ideálnym prostriedkom ako otvoriť cestu od raného detstva k efektívnemu využívaniu vedomostí o svete aj v situáciách stresu a záťaže, ako porozumieť jednaniu druhých a orientovať sa v zložitých životných situáciách. Je to najlepší kapitál, ktorý môžeme svojim deťom odovzdať. Knižka približuje vážne životné témy šetrným a bezpečným spôsobom cez projekciu do sveta zvierat a motívy rozprávke podobných príbehov. Je určená pre deti od 3 do 8 rokov – predškolákom, mladším školákom a ich rodičom. Zaoberá sa prácou s emóciami ako je radosť, smútok a pocity viny, hnev, previnenie a jeho odčinenie, prekvapenie, zvedavosť, znechutenosť alebo vysporiadanie sa s ohováraním a klebetami.

V prvej kapitole autorka veľmi prirodzeným spôsobom ukázala niekedy dosť prekvapivé spôsoby vzniku uvedených emócií. V druhej kapitole sa objavuje dôležitý moment rôznorodosti reakcií druhých na to, čo urobíme, koľko sily je treba na sebaovládanie ale aj ako môžeme emócie vyjadriť a odreagovať. V tretej kapitole sa objavuje dôležitý moment ako môžeme negatívnu emóciu neutralizovať alebo dokonca zmeniť na pozitívnu. Autorka využíva profesionálny prístup zmeny kanálu vnímania, odreagovanie, vyjadrenie emócie alebo jej prekonanie ako ochranné štíty proti zaplaveniu emóciami. V štvrtej kapitole sa prirodzeným spôsobom v priamej situácii presúva pozornosť k emóciám ostatných ľudí, k empatii. Autorka venuje pozornosť dôležitým momentom v detskom kolektíve ako je zoznámenie sa, vzájomná pomoc pri začlenení do kolektívu. V piatej kapitole postupuje autorka k dôležitej téme vzťahov a riešenia problémov v kolektíve. Vzorový skupinový proces rozhodovania v kolektíve by mohol byť výborným základom pre budúce zručnosti tímovej práce. V tejto časti sa dotýka tiež témy rešpektu k jedinečnosti alebo rozdielnosti druhých. Myslím, že trafila terč presne v jeho strede, keď nám vytvorí úsmev na tvári príbehom o susedoch. Zároveň otvára cestu zmyslu pre dobrodružstvo a veľké zmeny. Otázky na konci každej kapitoly umožňujú učiť sa uvedomovať si, rozpoznávať emócie, regulovať ich a ovládať, motivovať seba samého, využiť energiu svojich emócií.

V príručke sú uvedené všetky informácie potrebné k správnemu používaniu knižky a edukatívnych hier. V zaujímavých cvičeniach používa prvky psychodrámy, sociálneho učenia, trénuje všetky potrebné zručnosti zaobchádzania s emóciami. Pexeso učí rozpoznávať emócie a orientovať sa v nich, pamätať si ich. Spoločenská hra Edova cesta svetom emócií je cenným praktickým cvičením vlastnej práce s emóciami vrátane povestnej čiernej diery, ktorú všetci poznáme, keď musíme začať všetko od začiatku. Pri tejto hre si určite spomenieme na niektoré prekvapivé dobrodružstvá s nástrahami povestného filmu Jumanji. Praktická časť zároveň poskytuje rady rodičom a vychovávateľom, ktoré pomôžu zvládať emócie dieťaťa.

Debut Michaly Šuranovej Radosti a starosti opičiaka Eda možno zaradiť ako rozvojový a preventívny program vhodný pre všetky deti danej vekovej kategórie tak pre samostatnú prácu rodiča s dieťaťom ako aj pre podpornú domácu prácu pri psychoterapii. V niektorých zložitejších prípadoch môže konzultácia so psychológom alebo psychoterapeutom pomôcť zvýšiť efektívnosť práce s dieťaťom alebo pomôcť prekonať prípadné ťažšie etapy.

Knižku a jej interaktívnu edukačnú príručku odporúčam ako jedinečný zdroj pre základy emocionálnej inteligencie. Ak urobíme to k čomu nás knižka vedie, nič viac nie je potrebné. Všetko ostatné sa rozvinie samé. A keď to urobíme s láskou, tá bude navždy živiť silné, odolné a bujné stromy citovej stability, tak ako je láska nadčasová a neohraničená limitmi racionálnej mysle. Zároveň racionálnu myseľ podporuje a mozgu pomáha fungovať jednotne.

Recenziu vypracoval: PhDr. Zdenka Kubišová, klinický a poradenský psychológ, psychoterapeut