Čo je to emocionálna inteligencia (EQ)?

Emocionálna inteligencia je schopnosť rozpoznať a pomenovať vlastné emócie, vedieť s nimi pracovať a zvládať ich, využiť emócie vo svoj prospech, rozumieť emóciám iných ľudí a nadviazať a rozvíjať hodnotné medziľudské vzťahy.

Prečo je EQ dôležitá?

Emocionálnu inteligenciu môžeme považovať za kľúč k nášmu úspechu v súkromí aj v práci. Používame ju dennodenne vo všetkých oblastiach života bez toho, aby sme o nej vôbec vedeli. Emócie sa v nás ozývajú neustále a ak im nerozumieme a nevieme ich zvládať, často negatívne zasahujú do našich činností. Naopak, ak s nimi vieme pracovať, sú to naši pomocníci a motivujú nás k aktivite. Dokážeme zvládať trému, pracovať pod tlakom, využiť aj negatívnu emóciu v náš prospech a lepšie tak odolávať psychickým problémom. Vďaka empatii sa dokážeme lepšie naladiť na iných ľudí, porozumieť im a pomôcť bez toho, aby nám museli povedať, čo potrebujú. Keď rozumieme emóciám, lepšie rozumieme aj ľuďom a ich správaniu. Zásluhou týchto schopností sa stávame úspešnejšími aj na trhu práce, pretože dokážeme lepšie pracovať v kolektíve a zvládať pracovný tlak.

Ako môžeme EQ rozvíjať?

Emocionálnu inteligenciu dieťaťa môžeme rozvíjať v podstate už od narodenia. Na dieťa vplýva predovšetkým to, ako pristupujú k emóciám jeho rodičia. Už od narodenia je napojené na emócie rodičov a rovnako sleduje, ako oni reagujú na jeho prejavy. Rodičia by mali dieťaťu umožniť otvorene prejavovať svoje emócie, učiť ho uvedomovať si, rozlišovať a pomenúvať to, čo prežíva. Napomáhajú mu tak zvládať emócie, podporujú jeho emocionálny rozvoj a rozvoj empatie.

Čo obsahuje Hravý sprievodca zložitým svetom detských emócií?

Sprievodca obsahuje knihu príbehov o malom opičiakovi, spoločenskú hru, pexeso a príručku pre rodičov.

Pre koho je Hravý sprievodca zložitým svetom detských emócií určený?

Sprievodca je určený predovšetkým deťom od 3 do 8 rokov, teda predškolákom, mladším školákom a ich rodičom. Môžu ho tiež využiť učitelia v materských školách či psychológovia v ambulanciách a poradniach.

Čo prináša kniha Radosti a starosti opičiaka Eda?

Kniha opisuje veselé aj náročné príbehy zo života malého opičiaka Eda. Dieťa sa prostredníctvom Edových zážitkov zoznamuje s rôznymi emóciami a učí sa, ako sa dajú negatívne emócie zvládnuť. Taktiež zisťuje, ako mu môžu rôzne emócie v živote pomôcť a učí sa empatii a dobrým medziľudským vzťahom. Kniha opisuje rôzne udalosti, s ktorými sa predškoláci často stretávajú a nevedia si v nich poradiť: situácia, keď sa mama ocitne v nemocnici, príchod nového súrodenca, vysmievajúci sa spolužiak, prvé stretnutie so smrťou, sťahovanie kamaráta, boj s trémou, chorý ocko, prvý výlet bez rodičov či zoznamovanie s novými susedmi. Čítanie o týchto situáciách môže dieťaťu pomôcť v jeho súčasnom živote, a pripraviť ho na to, s čím sa môže stretnúť v budúcnosti. Okrem príbehov obsahuje kniha krásne ilustrácie. Každý príbeh dopĺňajú otázky, ktoré slúžia na ďalší rozhovor s dieťaťom.

Na čo slúži hra Edova cesta svetom emócií?

Deti sa v hre spolu s Edom vydávajú na cestu svetom emócií. Počas nej zažívajú zvedavosť aj rôzne prekvapenia, musia čeliť hnevu, smútku či znechuteniu, prekonávajú strach, trápia sa vinou, ale aj sa radujú. Cieľom hry je zvládnuť všetky emócie a ako prvý prísť do cieľa. Dieťa spoznáva rôzne emócie, učí sa ich pomenovať, opísať aj ukázať. Hravou formou tiež zažíva pocity radosti, hnevu, či smútku pri úspechu a neúspechu.

Čo rodičia nájdu v príručke?

Príručka ponúka návod, ako pracovať s knihou aj hrami, a obsahuje rady pre rodičov, ako zvládať emócie svojho dieťaťa.

Radosti a starosti Eda a Emky

kniha je určena pre deti od 3-9 rokov

Kniha, ktorá voľne nadväzuje na titul Radosti a starosti opičiaka Eda.
Najnovšie články

V NAŠOM BLOGU