O EQ VÝCHOVE

PREČO SA VENUJEM PRÁVE EQ-VÝCHOVE

Milí rodičia  a učitelia,

vítam vás na stránke venovanej EQ výchove – výchove k vnímaniu a prežívaniu citov. Už počas vysokoškolského štúdia som sa venovala významu vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom. Počas môjho tehotenstva ma táto téma ešte viac oslovila a začala som sa intenzívne venovať kontaktnému rodičovstvu a emocionálnej stránke výchovy. Od roku 2010 pracujem na psychiatrii, kde sa stretávam s tým, že množstvo psychických problémov vzniká v detstve a často pramenia z výchovy chudobnej na emócie. Pozorovanie z mojej praxe vo mne vzbudilo potrebu sústrediť sa na toto dôležité životné obdobie, kedy sa utvárajú základy duševného zdravia človeka.

Väčšina ľudí si životný úspech spája s inteligenciou a vysokoškolským vzdelaním. To, že úspech a šťastie má silné korene v emocionálnej inteligencii, ukazujú nielen výskumy, ale predovšetkým skutočný život. Na rozvoj emocionálnej inteligencie u detí som sa zamerala preto, aby naši potomkovia boli šťastnejší, spokojnejší a citovo vyrovnanejší. Citová rovnováha je totiž predpokladom na to, aby sa im darilo nielen v osobnom, ale aj pracovnom živote.

Emocionálna inteligencia je schopnosť človeka porozumieť sebe a svojim emóciám, prejaviť ich primeraným spôsobom, schopnosť motivovať sám seba, pochopiť a vcítiť sa do emócií iných ľudí a udržiavať a rozvíjať svoje vzťahy. Ľudia s vysokou úrovňou emocionálnej inteligencie sú priateľskejší, sebavedomejší, schopní lepšie ovládať svoje nálady a odolávať depresiám.

Dieťa prichádza na svet s vrodenou schopnosťou emočne reagovať a obdobie raného detstva je ideálne nielen na psychomotorický a kognitívny rozvoj, ale aj rast v sociálno-emocionálnej oblasti osobnosti. EQ výchova prináša koncept zameraný na rozvoj emocionálnej inteligencie, ktorého cieľom je pomôcť rodičom vychovať šťastné a spokojné deti so zdravými vzťahmi, z ktorých sa perspektívne stanú ľudia úspešní v osobnom a pracovnom živote.

V prípade otázok som tu pre vás. Mgr. Michala Šuranová, klinická psychologička.