O EQ VÝCHOVE

PRENATÁLNA VZŤAHOVÁ VÄZBA

PRENATÁLNA VZŤAHOVÁ VÄZBA alebo Ako sa zblížiť so svojím bábätkom už v brušku

O význame budovania vzťahu medzi matkou a dieťaťom sa síce hovorí čoraz viac, často sa ale zabúda na to, že utváranie vzťahu začína už v období tehotenstva a ovplyvňuje ho aj pôrod. Je dôležité si uvedomiť, že ak žena nezvláda rolu matky počas tehotenstva, je pravdepodobné, že bude mať s materstvom problémy aj po narodení dieťaťa.

Prenatálnu vzťahovú väzbu môžeme považovať za prípravné štádium na vznik emočného puta medzi matkou a jej dieťaťom, ktoré vzniká po pôrode. Vzťahová väzba sa v tomto období neutvára automaticky a na jej budovaní sa nepodieľa len matka. Dieťa je aktívny tvor, ktorý s ňou nadväzuje kontakt, hoci v prvých týždňoch tehotenstva sa ešte neprejavuje dostatočne zreteľne. Intenzita prenatálnej vzťahovej väzby narastá najmä po tom, čo matka zacíti prvé pohyby svojho dieťaťa, najčastejšie medzi 18. až 20. týždňom tehotenstva. Žena postupom tehotenstva prichádza na viacero možností, ako komunikovať s bábätkom, a dieťa sa zároveň začína viac prejavovať – preto so zvyšujúcim sa štádiom je vzťah intenzívnejší.

Pre bábätko v brušku je najdôležitejšie, aby matka bola prístupná nielen po telesnej, ale aj duševnej stránke. Nedostatok komunikácie a zmätok z jej strany zanechávajú na dieťati hlboké stopy už počas tehotenstva. Potreba opory, bezpečia, spojenia a priestoru tvorí základy prenatálneho vzťahu. Dieťa nerozlišuje medzi fyzickými a emocionálnymi podnetmi, a preto aj fyzické udalosti (napr. ak dieťa nedostáva vhodnú výživu) môže prežívať ako emočné narušenie vzťahu. Dieťa s matkou nielen pije a fajčí, ale aj miluje a nenávidí, teší sa alebo trpí s ňou, je vystrašené alebo má starosti, keď ich má matka. Od začiatku sa učí zo skúseností, ktoré vo svojom prostredí zažije. Ak mu matka poskytne predovšetkým pozitívne zážitky, pripravuje sa na láskavý a priateľský svet. Ak sa však učí z negatívnych zážitkov, očakáva, že svet bude nepriateľský a nebezpečný.

Keď sa podarí položiť dobrý základ vzťahu medzi mamou a bábätkom už v tehotenstve a krátko po pôrode, majú dobré predpoklady na to, aby na ňom vystavali puto, ktoré ostane pevné po celý život.

 

Mgr. Michala Šuranová, klinická psychologička a poradkyňa nosenia detí

 Mamina náruč