O EQ VÝCHOVE

KONTAKTNÉ RODIČOVSTVO – VYCHOVÁVAME (S) LÁSKOU

KONTAKTNÉ RODIČOVSTVO – VYCHOVÁVAME (S) LÁSKOU

Téma kontaktného rodičovstva v posledných rokoch rezonuje medzi mamičkami a nezainteresovaní sa na ňu pozerajú ako na modernú záležitosť. Ženy, ktoré zastávajú jej princípy, sú často nazývané „biomatkami“. Pravdou je, že kontaktné rodičovstvo nie je ničím novým, nejde o žiadny novodobý výmysel, ale o tradičný model výchovy založený na inštinkte, prirodzenosti. Naša spoločnosť, ktorá je zameraná viac konzumne, na výkon, v nás naše prirodzené pudy potláča a podsúva nám myšlienku, že dieťa máme v podstate od narodenia učiť samostatnosti. Podľa týchto odporúčaní má vedieť samo zaspať, samo sa upokojiť, nemali by sme ho „naučiť na ruky“. Pokiaľ žena počúva takéto rady, môže to veľmi ľahko spochybniť jej prirodzené reakcie. Povedzme si príklad: Čo vám hovorí váš materinský inštinkt, keď počujete plačúce bábätko? Pravdepodobne by ste ho automaticky zobrali do náručia a snažili sa ho utíšiť. Čo však urobíte, keď vás budú staré mamy (väčšinou s dobrým úmyslom) neprestajne presviedčať, že dieťa si má poplakať, že si tým dobre precvičí hlasivky, že sa má naučiť zaspávať samé v postieľke a v žiadnom prípade si ho nemáte brať do postele? Pravdepodobne začnete po nejakej dobe pochybovať (hlavne v prípade, že už budete veľmi unavené), či to naozaj robíte správne. Možno vám dokonca napadne myšlienka, či ho svojou láskou nerozmaznáte. Myslím si preto, že je veľmi dobré, koľko pozornosti táto téma v poslednej dobe púta. Verím, že to povzbudí mnohé mamičky, aby si stáli za svojím rozhodnutím vychovávať (s) láskou, pretože láskou samotnou sa nedá rozmaznať a k samostatnosti dieťa dozrieva postupne.

Kontaktné rodičovstvo vo svojej podstate nie je výchovnou metódou. Jeho cieľom je, aby si rodič budoval pevný vzťah s dieťaťom od jeho narodenia (a nadviazal na ich vzájomný vzťah v prenatálnom období) tak, že bude citlivo reagovať na jeho potreby. Samotná výchova je len vedľajším produktom pevného puta, ktoré medzi vami vznikne. Práve bezpečná vzťahová väzba, pri ktorej dieťa vie, že v stresových situáciách sa môže spoľahnúť na rodičovskú oporu, je predpokladom zdravého psychického vývinu.

Tým, že kontaktné rodičovstvo je založené na napĺňaní potrieb dieťaťa, často sa zamieňa s inými výchovnými štýlmi, najmä s rozmaznávaním, či liberálnou výchovou, pri ktorej sa dieťaťu dovoľuje všetko. Nezainteresovaní sa hrozia toho, čo vyrastie z dieťaťa, ktoré je vychovávané kontaktne. Je veľmi dôležité vedieť, že kontaktné rodičovstvo nie je len o napĺňaní potrieb dieťaťa, ale jeho súčasťou je aj učenie dieťaťa hraniciam. Dieťa, ktoré je vychovávané kontaktne, vie, čo smie, rodič mu ide vzorom a vzájomne sa rešpektujú. Mama by preto nemala pri starostlivosti o dieťa zabúdať na svoje potreby. Stále tu platí, že pravidlá a hranice určuje rodič, nie dieťa. Robí to však s absolútnou otvorenosťou a láskou voči citovým, vzťahovým a ostatným potrebám dieťaťa.

Ako teda vychovať zo svojho dieťaťa vnímavého človeka? Základom je uvedomovať si jeho potreby a reagovať na ne, komunikovať s dieťaťom, počúvať svoj inštinkt a veriť tomu, že to robíte správne.

Mgr. Michala Šuranová, klinická psychologička a poradkyňa nosenia detí

       Mamina náruč